Més comissió per a la recollida de signatures implementada per la comissió de la UE

LA COMISSIÓ EUROPEA,
Vist el Tractat de Funcionament de la Unió Europea,
Vist el Reglament (UE) 2020/1042 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de juliol de 2020, pel qual s’estableixen mesures temporals sobre els terminis de recollida, la verificació i les fases d’examen previstes al Reglament (UE) 2019/788 sobre la iniciativa dels ciutadans europeus davant del brot COVID-19, i en particular el seu article 1 (2),

 

 

Per aquests motius, es pot concloure que es compleixen les condicions per concedir una pròrroga dels períodes de cobrament en relació amb cinc iniciatives per a les quals el període de cobrament estava en marxa l’5 de maig de 1. Per tant, aquests períodes de cobrament s’haurien d’ampliar tres mesos.

 

Les noves dates de finalització dels períodes de cobrament de les següents iniciatives seran les següents:

 

  • la iniciativa titulada "VOTANTS SENSE FRONTERES, drets polítics complets per als ciutadans de la UE": 11 de juny de 2022;
  • la iniciativa titulada "Iniciar ingressos bàsics incondicionals (UBI) a tota la UE": 25 de juny de 2022;
  • la iniciativa titulada 'Libertà di condividere': 1 d'agost de 2022;
  • la iniciativa titulada "Right to Cure": 1 d'agost de 2022;
  • la iniciativa titulada "Iniciativa de la societat civil per a la prohibició de les pràctiques de vigilància massiva biomètrica": 1 d'agost de 2022;
  • la iniciativa titulada "Cobertes del jardí verd": 1 d'agost de 2022.

 

 

%d bloggers com aquesta: