Participació de # ECI-UBI a la Conferència sobre el futur d'Europa #COFE

Participació de les iniciatives ciutadanes europees als plens de la conferència i als fòrums ciutadans en el marc de la Conferència sobre el futur d'Europa (COFE)

 

Benvolgut senyor Guy Verhofstadt, eurodiputat, copresident de la junta executiva de la Conferència sobre el futur d'Europa

Benvolguda senyora Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comissió Europea, copresidenta del comitè executiu de la Conferència sobre el futur d'Europa

Benvolguda senyora Iratxe Garcia-Perez, eurodiputada, representant del Parlament Europeu dins del Consell Executiu de la Conferència sobre el futur d'Europa

Benvolgut senyor Manfred Weber, eurodiputat, representant del Parlament Europeu a la junta executiva de la Conferència sobre el futur d'Europa

Benvolgut senyor Gerolf Annemans, eurodiputat, observador del Parlament Europeu dins del Consell Executiu de la Conferència sobre el futur d'Europa

Benvolgut senyor Helmut Scholz, eurodiputat, observador del Parlament Europeu dins del Consell Executiu de la Conferència sobre el futur d'Europa

Benvolgut senyor Daniel Freund, eurodiputat, observador del Parlament Europeu dins del Consell Executiu de la Conferència sobre el futur d'Europa

Benvolgut senyor Zdzisław Krasnodebski, eurodiputat, observador del Parlament Europeu dins del Consell Executiu de la Conferència sobre el futur d'Europa

 

Benvolguda senyora o senyor,

el procés de la Conferència sobre el futur d’Europa està en ple desenvolupament.

La primera sessió plenària de la conferència va tenir lloc el 19 de juny de 2021. El 22/23.10.2021 tindrà lloc la segona sessió plenària de la conferència, a partir del gener de 2022 tindran lloc altres sessions plenàries.

De l’1 al 3 d’octubre de 2021 tindrà lloc el primer Fòrum Ciutadà Europeu, que abordarà el tema de la nostra Iniciativa Ciutadana Europea (Tauler 3: Economia, Justícia Social, Ocupació). Del 19 al 21 de novembre de 2021 tindrà lloc el segon i del 7 al 9 de gener de 2022 el tercer Fòrum Ciutadà sobre aquest tema.

Veure: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Creiem que les iniciatives ciutadanes europees actuals, inclosa la nostra iniciativa ciutadana europea “Iniciar ingressos bàsics incondicionals (UBI) a tota la UE”, haurien de participar en aquests plenaris i en els fòrums de ciutadans temàticament rellevants i se’ls convidaria a fer-ho.

El nostre argument per a això és que les qüestions futures de la UE representades per les iniciatives ciutadanes europees tenen el consentiment de diverses desenes de milers o diversos centenars de milers de ciutadans de la UE i, per tant, han de ser degudament tingudes en compte en el procés de discussió sobre el futur d’Europa i cal consultar els representants de les iniciatives ciutadanes europees.

 

A més, la participació dels representants de la Iniciativa Ciutadana Europea als plens i els fòrums ciutadans corresponents augmentaria el nivell molt baix de coneixement actual de l’instrument de codeterminació de la Iniciativa Ciutadana Europea. Vegeu: Resum de l'enquesta YouGov,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

La nostra iniciativa ciutadana europea també participa amb èxit a la plataforma en línia de la Conferència sobre el futur d’Europa.

Veure: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Benvolguda senyora o senyor,

Esperem amb il·lusió una resposta primerenca i positiva.

Atentament,

Representants, membres del grup organitzador i membres de l'equip de coordinació del

Iniciativa ciutadana europea "Iniciar ingressos bàsics incondicionals (UBI) a tota la UE"

 • Klaus Sambor - Àustria
 • Ronald Blaschke - Alemanya
 • Michele Gianella - Itàlia
 • Evamaria Langer-Dombrady - Hongria
 • Ly Katekondji - França
 • Ivailo Kirilov - Bulgària
 • Àngel Bravo - Espanya
 • Michaela Kerstan - Alemanya
 • Aija Lasmane - Letònia
 • Heinz Swoboda - Àustria
 • Jaanus Nurmoja - Estònia
 • Leopoldo del Prado - Espanya
 • Zita Stockwell - Hongria
 • Juha Uski - Finlàndia

 

23 juliol 2021

Iniciativa ciutadana europea „Iniciar bàsic incondicional Ingressos (UBI) a tota la UE "
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Carta original: 21 - 07 - 23 ECI a la Conferència sobre el futur d’Europa

Què és la Iniciativa ciutadana europea "Iniciar una renda bàsica incondicional a tota la UE"?

Des del 25 de setembre de 2020, la Unió Europea recopila signatures per a la Iniciativa ciutadana europea “Iniciar ingressos bàsics incondicionals (UBI) a tota la UE”. Cap als 25th del juny de 2022, cal recollir les signatures d’un milió de ciutadans de la Unió Europea per presentar-les a la Comissió Europea. L'objectiu és establir la introducció d'ingressos bàsics incondicionals a tota la UE que garanteixin l'existència material de cada persona i l'oportunitat de participar en la societat com a part de la seva política econòmica. Es pot signar la iniciativa d’introduir ingressos bàsics incondicionals a tota la Unió Europea https://eci-ubi.eu/.

Es tracta d’un article introductori a una sèrie d’articles sobre la renda bàsica incondicional. Tenim previst reflectir el tema de la renda bàsica incondicional (UBI) des de diferents punts de vista, mirant a través del prisma de Letònia. Comencem amb un article introductori sobre què és UBI, quins són els propòsits de UBI, donem una breu història i l'impacte en el que està passant avui.

 

Tema molt discutit en el camp dels drets humans i socials

La renda bàsica incondicional s’ha convertit en un dels temes de drets humans i socials més debatuts a Europa i a tot el món en els darrers anys. Filòsofs, economistes, metges, representants de l’educació, la seguretat, diversos oficis i arts, activistes d’ONG, les Nacions Unides, el Fòrum Econòmic Mundial de Davos i el Banc Mundial estan fent càlculs. Aquesta idea també està recolzada pel papa Francesc, que en va escriure al seu llibre “Somiem“. Es parla de UBI tant als castells com a les barraques. Es considera que la implementació de la UBI és només qüestió de temps. Per no perdre el temps i la nostra competitivitat en cas que haguem de competir amb un país on la UBI ja s'hagi introduït, és hora de parlar-ne també a Letònia.

 

Què és la renda bàsica incondicional?

La renda bàsica incondicional es defineix pels quatre criteris següents:

 • Universal: UBI es paga a tots, sense proves de mitjans.
 • Individual: Tothom, totes les dones, tots els homes i tots els nens, tenen dret a la UBI de manera individual.
 • Incondicional: Com a dret humà i legal, la UBI no dependrà de cap condició prèvia, ja sigui de l’obligació d’assumir un treball remunerat, de demostrar la seva voluntat de treballar, de participar en el servei comunitari, etc.
 • Prou alt: La quantitat hauria de proporcionar un nivell de vida decent, que compleixi els estàndards socials i culturals de la societat al país en qüestió.

 

Per tant, la renda bàsica incondicional consisteix en pagaments periòdics en efectiu concedits a tots els ciutadans (residents) sense proves de mitjans per garantir el seu nivell de vida per sobre del llindar de pobresa fins al final de la seva vida.

UBI es paga en efectiu, no en espècie, deixant als beneficiaris la llibertat de gastar-lo com considerin oportú. UBI paga a tothom, no es dirigeix ​​a un grup de població específic, individualment, no a la llar.

La UBI no inclou cap requisit laboral, està disponible tant per a treballadors remunerats com per a aquells que no són treballadors, tenen un representant a les indústries creatives (receiv honorarium), treballen com a voluntaris, etc.

La UBI hauria de prevenir la pobresa material i proporcionar l’oportunitat de participar en la societat; la UBI hauria d’estar almenys per sobre del nivell de risc de pobresa d’acord amb els estàndards de la UE, que correspon al 60% dels anomenats ingressos nets equivalents mitjans nacionals.

Per exemple, el 2019, el risc de pobresa era del 21.6% o 407 mil persones a Letònia. Segons l'Oficina Central d'Estadística, la renda disponible equivalent d'aquesta població estava per sota del llindar de risc de pobresa o 441 euros mensuals. La renda mínima garantida (GMI) a Letònia es fixa en el 20% de la renda mitjana.

Als països on la majoria té ingressos baixos i, per tant, els ingressos mitjans són baixos, s’hauria d’utilitzar un punt de referència alternatiu (per exemple, una cistella de béns i serveis) per determinar l’import de la renda bàsica, per garantir una vida digna, amb seguretat material i plena participació en la societat.

Els iniciadors de la Iniciativa ciutadana europea "Inicien ingressos bàsics incondicionals (UBI) a tota la UE" sol·liciten a la Comissió de la UE que faci una proposta de rendes bàsiques incondicionals a tota la UE, que redueixin les disparitats regionals per tal de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial a la UE (Política de cohesió: una política d’equiparació, reducció de disparitats, millor compromís; un conjunt de polítiques i mesures implementades per la Unió Europea per equilibrar el nivell de desenvolupament dels països, aconseguint així una major unitat i compromís en el seu conjunt).

Amb això s’aconseguirà l’objectiu establert a la Declaració conjunta del 2017 de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea que “la UE i els seus estats membres també donaran suport a sistemes de protecció social eficients, sostenibles i equitatius per garantir la renda bàsica "Per combatre la desigualtat".

Una UBI és una mesura central per assolir els objectius de dignitat humana, llibertat i igualtat desplegats en documents centrals de la Unió Europea.

(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en).

 

Nombre de signatures necessàries

L’article 3 (1) (b) del Reglament (UE) 2019/788 sobre la Iniciativa Ciutadana Europea estableix que una de les condicions per a la validesa d’una Iniciativa Ciutadana Europea és: en almenys una quarta part dels estats membres, nombre de signants és, com a mínim, igual al nombre mínim establert a l’annex I, que correspon al nombre de membres del Parlament Europeu elegits a cada estat membre, multiplicat pel nombre total de membres del Parlament Europeu, en el moment de registre de la iniciativa. En el cas de Letònia, es tracta de 5640 signatures. Tot i això, segons el principi de proporcionalitat, per poder arribar a un milió de signatures a tota la UE, Letònia hauria de recollir 1 signatures. Fins ara, la iniciativa ha estat signada a Letònia per una mica més de 11,348 ciutadans letons de 3,295, que és el 5,640% del nombre mínim de signatures. Tot i la poca informació sobre aquesta iniciativa als mitjans de comunicació, el nostre país ocupa el tercer lloc a Europa en recollida de signatures. En total, s'han recollit al voltant de 58.46 signatures a la Unió Europea, és a dir, el 138240% de l'13.82 milió.

 

Els primers afortunats

Per tal que els ciutadans de la UE provessin què significa rebre UBI periòdicament, els iniciadors, juntament amb els seus partidaris de l’organització no governamental UBI4ALL, van celebrar el primer sorteig d’ingressos bàsics incondicionals de la UE el 16 de juny de 2020: 800 € al mes, que es pot rebre cada mes durant un any (800 € per 12 mesos són 9,600 € per any). Des del 17 de juny, els ciutadans de la UE poden sol·licitar la segona rifa UBI. Aquells que es van inscriure al primer són automàticament elegibles per al segon sorteig UBI. Està obert a qualsevol ciutadà de la Unió Europea que hagi complert els 16 anys. La rifa es finança únicament amb donacions ciutadanes mitjançant finançament multitudinari. Cal recaptar 9,600 € per finançar la renda bàsica d’un ciutadà. En el moment d’escriure aquest article, 16,281 ciutadans han sol·licitat la segona rifa i fins ara s’han donat 688 €, però l’afortunada guanyadora del primer sorteig és la francesa Lucy. El lloc web on podeu sol·licitar el sorteig UBI és https://ubi4all.eu. Tu també pots ser un dels primers afortunats.

Roswitha Minardi (per l'esquerra), la primera líder de la loteria incondicional de la UE, Helwig Fenner (UBI4ALL), la iniciadora de la rifa, i Lucie Paulin de França, l'afortunada guanyadora del sorteig UBI.

Se sap i es parla poc a Letònia

Què ha fet de la renda bàsica incondicional un tema tan real i per què se’n coneix tan poc a Letònia? L’experiència mundial és prou extensa: s’han dut a terme diversos experiments, estudis i anàlisis de dades que demostren que el pagament de la renda bàsica té efectes econòmics i socials positius. Per tant, actualment aquest tema és molt discutit a l’estranger.

Malauradament, Letònia evita parlar de tot allò que crida l'atenció sobre el sistema social. El primer argument negatiu sol ser un malentès: com es poden pagar els diners per res? Però UBI no són diners per res; és un dividend de totes les nostres inversions des de l’antiguitat fins als nostres dies. Tots vivim en una societat en què participem. La societat forma l’estat i els estats formen unions d’estats. És just que recuperem una petita part de la nostra contribució.

 

Cal tenir en compte que el temps d’ocupació ha tingut un efecte molt negatiu en la nostra manera de pensar, de manera que sovint no ens atrevim a pensar de manera més àmplia o fora de caixa. Tant més si el ministre d’Hisenda argumenta immediatament que és massa car. Sorgeix la pregunta; la població pot arribar a ser massa cara per al país? És el cas de la UBI a tota la Unió Europea, no només en un dels estats membres. Els països es beneficien perquè els costos de proporcionar diverses funcions es poden reduir perquè la seva gent participa en la prestació d’aquestes funcions (més sobre això en un dels articles següents).

 

Experiència mundial

Pel que fa a l’experiència mundial, cal dir que és molt extensa.

visita https://basicincome.stanford.edu/experiments-map/ per obtenir més informació sobre cada experiment de renda bàsica passat, present o previst a tot el món. En aquest mapa trobareu informació detallada sobre la ubicació dels experiments, el temps, el nombre de participants, les autoritats responsables de l’experiment, la quantitat d’ingressos bàsics, etc. informació important, inclosos els enllaços a llocs web del projecte.

Mapa del món dels experiments de renda bàsica

Cal tenir en compte que no tots els experiments de renda garantida han pagat una renda bàsica incondicional. S’aplica la renda universal més comuna. Quina és la diferència? Si la renda bàsica incondicional inclou els quatre criteris anteriors (general, individual, es paga incondicionalment i és prou elevada), pot ser que falti un dels criteris per a la renda bàsica universal. Un exemple és l’experiment finlandès, que va seleccionar persones que s’havien registrat a l’atur. Per tant, es va aplicar la condició: els aturats (grup universal de persones).

 

El programa social Bolsa Família al Brasil s’adreça a famílies en situació de pobresa o pobresa extrema, no totes les persones, de manera que aquest tipus d’ingressos bàsics també són universals. No obstant això, els experiments pilot a Namíbia i l'Índia es van realitzar d'acord amb tots els criteris per a la renda bàsica incondicional; també anomenat experiment UBI a Alemanya Mein Grundainkommen això està passant ara.

 

Els resultats positius parlen per si sols. Per exemple, al projecte SEED de Stockton, EUA, on 125 residents de la ciutat rebien 500 dòlars al mes durant dos anys, van registrar que:

 • Els ingressos garantits reduïen la volatilitat de la renda o les fluctuacions mensuals de la renda amb què s’enfronten les llars, només el 25% dels destinataris pagaria una despesa inesperada amb efectiu o un equivalent en efectiu. Un any després, el 52% dels participants en el grup de tractament pagaria una despesa inesperada amb efectiu o un equivalent en efectiu;
 • els ingressos garantits van permetre als beneficiaris trobar una feina a temps complet: el febrer del 2019, el 28% dels beneficiaris tenien feina a temps complet, un any després, el 40% dels beneficiaris treballaven a temps complet;
 • els beneficiaris d’ingressos garantits eren més sans, presentaven menys depressió i ansietat i un major benestar;
 • Els ingressos garantits van alleujar l’escassetat financera creant noves oportunitats d’autodeterminació, elecció, fixació d’objectius i presa de riscos.

Anàlisi + SEED_Previsió-SEED + Primer + Final_Programa + Informe_individual + Pàgines

 

En 2018, El projecte New Leaf Al Canadà es van utilitzar estratègies innovadores: 50 persones sense llar que havien perdut la llar fa relativament poc temps van rebre un pagament únic en efectiu de 7,500 CAD (aproximadament 5,103 euros). Els participants de l’experiment van poder gastar aquests diners com els va agradar. Els resultats van ser increïbles! De mitjana, els destinataris d’efectius gastaven el 52% dels seus diners en menjar i lloguer, el 15% en altres articles, com ara medicaments i factures, i el 16% en transport i roba. En comparació, la despesa en alcohol, cigarrets i drogues va baixar, de mitjana, un 39%. Segons les dades de l'estudi, durant l'any el projecte va estalviar al sistema d'abric aproximadament 8,100 CAD (aproximadament 5,511 EUR) per persona. Els resultats d’aquest experiment porten a replantejar-se l’eficiència del sistema social existent.

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/new-leaf-project-results-1.5752714

 

Un altre conegut és l’experiment Mincome al Canadà, que va tenir lloc als anys setanta. Analitzant els seus resultats, economista de la salut Evelyn Oblida va revelar que la salut dels participants del projecte havia millorat significativament en quatre anys. Es va produir un descens del 8.5% en les hospitalitzacions i una reducció de les visites a metges de família; es van produir menys accidents i hospitalitzacions relacionats amb l'alcohol a causa de problemes de salut mental.

“Volia veure si fer alguna cosa sobre la pobresa té un impacte en la salut de les persones i aquests resultats són realment interessants. Una reducció del 8.5% en quatre anys és força dramàtica ”, admet E. Forget.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200624-canadas-forgotten-universal-basic-income-experiment

Per tant, es tracta d’alleujar el sistema sanitari dels pacients (i, per tant, també de reduir les despeses del sistema sanitari), l’estat de salut del qual va millorar a causa dels ingressos garantits regularment, que al seu torn van promoure l’elecció d’un estil de vida més saludable.

 

Canvis en l’estil de vida

L’estrès, la desnutrició i una dieta poc saludable poden provocar diversos tipus de malalties. L’estil de vida i el nivell d’ingressos moderns a Letònia suposen una enorme càrrega per al sistema sanitari. El 2019, més del 26% de la població letona havia caigut per sota del llindar de risc de pobresa. El 19 es va produir una pandèmia Covid-2020 amb totes les seves conseqüències.

El GMI de 109 € és quatre vegades menor que el llindar de risc de pobresa. Condueix a molts a un punt mort del qual és impossible sortir sense ajuda externa. Letònia també es troba entre els països on la gent viu en una situació d'estrès durant molt de temps, més d'una quarta part de la població del país no es pot permetre menjar sa, per no parlar d'altres coses de la llar.

La renda bàsica incondicional estimula la participació de les persones per millorar la seva vida. Els experiments UBI realitzats fins ara permeten concloure que els beneficis superen significativament els recursos invertits en el sistema social. La gent utilitza la renda bàsica pagada de manera més eficient que el sistema estatal d’assegurances socials. Amb la introducció d’UBI, no només podrem recuperar-nos més ràpidament dels efectes de Covid-19, sinó que també podrem preparar-nos per a diversos canvis. Un d’ells està relacionat amb l’automatització i la robotització.

 

Automatització, robotització i treball

El lloc web futurism.com conté informació sobre les professions amb risc de robòtica i intel·ligència artificial (IA), així com dels països amb més risc. Per exemple, a risc de robòtica i IA es troba el 99% dels treballadors d’assegurances, el 97% dels treballadors agrícoles, el 88% dels treballadors de la construcció, el 97% dels treballadors en menjar ràpid, el 79% dels conductors i el 68% dels treballadors postals, tots ells poden perdre la feina com a conseqüència de l’automatització, la robòtica i la IA.

(https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation).

 

Cada dia sentim l’impacte de la robòtica cada cop amb més freqüència, per exemple, les caixes d’autoservei als supermercats. Per descomptat, tothom que faci servir pagaments d’autoservei no reben descompte en els productes. Aquesta automatització del treball només beneficia els botiguers: no cal contractar un empleat, no hi ha permís remunerats, no cal estimular els seus empleats perquè facin millor les seves funcions, no es posin malalts i no exigeixin millors condicions laborals ni salaris més alts. Un lloc de treball automatitzat no requereix contribucions a la seguretat social i també es pot utilitzar les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, tot el que necessiteu és un manteniment regular. Els robots s’han demandat especialment ara mateix, quan s’han de prendre precaucions per evitar emmalaltir durant una pandèmia.

Segons el lloc web de la Comissió Europea, el 45% -60% de tots els treballadors d’Europa es podrien veure substituïts per l’automatització abans del 2030. Les persones necessiten tant temps com diners per aprendre una nova professió o adquirir noves competències. L'experiència de Letònia demostra que un empresari tria sovint un empleat ja format. La formació dels empleats requereix temps, cosa que significa: diners per a l’empresari.

Segons les dades de l'Oficina Central d'Estadística de Letònia, la taxa d'atur real a Letònia al maig d'aquest any era del 7.9%, la qual cosa significa que es podrien trobar empleats amb les habilitats necessàries. Al mateix temps, hem de recordar el potencial d’automatització i robotització, que farà que molts aturin. La renda bàsica incondicional com a alternativa proporcionaria seguretat financera i també oportunitats de ser flexibles: adquirir noves habilitats a la recerca de llocs de treball.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en

 

Probablement molts argumentaran que si es rep una renda bàsica incondicional, la gent no treballarà. Sí, la gent no treballarà, però només amb un mal empresari que pagui salaris insuficientment baixos o que no compleixi les lleis laborals i la moral. Segons Jaanus Nurmoja, coordinador de la Iniciativa Ciutadana Europea d’Estònia “Iniciar els ingressos bàsics incondicionals (UBI) a tota la UE”, ningú ja no treballarà com a prostituta, i aquest escenari es podria fer realitat.

Les proves dels projectes pilot mostren que la gent treballa més que abans de rebre UBI. El treball va ser aturat per mares joves que volen criar els seus fills durant més temps, nens obligats a treballar en lloc d’anar a l’escola per manca de diners. Van deixar de treballar joves que volen dedicar-se completament a estudiar. Al voltant del 2-3% de tots els beneficiaris de la renda bàsica abandonen els motius anteriors. Pregunteu-vos, què faríeu si rebés UBI cada mes? Ja no treballaries? Potser continuareu treballant fins i tot amb un salari relativament baix, si és feina del vostre cor, si us valoren en el lloc de treball, si esteu satisfet amb la feina. La renda bàsica proporcionarà l’estabilitat necessària.

 

Equilibra diferents relacions

UBI equilibra relacions diferents perquè permet a cada individu prendre una posició igual. Per exemple, l'oportunitat de dir "no" a un mal empresari i les relacions violentes. Ens proporciona una base per desenvolupar també el mercat intern del país. Molts de nosaltres compraríem un producte fabricat a Letònia si no fos massa car per a les nostres carteres. Molts de nosaltres que vam haver de marxar per guanyar diners tornaríem a la vida a Letònia. Molts començarien el seu propi petit negoci; aprendre alguna cosa nova, etc. Molts començarien el seu propi petit negoci; aprendre alguna cosa nova, etc. Ens ajudaríem mútuament, seríem generosos i humans, perquè això és la naturalesa humana. I fins i tot els pagaments d’impostos als pressupostos de l’Estat augmentarien perquè hi hauria més flux de caixa.

Els salaris estan estancats durant molt de temps i l’Estat manté aquest estancament establint un salari mínim baix. Per què pagar més si la llei et permet treballar per un sou de 500 euros més les cotitzacions a la seguretat social d’uns 170 euros, malgrat que el salari que tinguis és per sota del llindar de risc de pobresa. Si voleu sobreviure, treballareu fins i tot pel salari mínim. Però no és una vida digna d’una persona: ser un treballador pobre. Aquesta situació no només preval a Letònia. La humanitat busca la seva manera de romandre. Per això, tants europeus parlen ara d’introduir una renda bàsica incondicional a tota la UE.

Tot està interconnectat. Amb una renda bàsica incondicional, podríem disparar a diversos conillets amb un sol tret. Amb el pagament de la UBI, l’Estat es beneficia en gran mesura, ja que part de les seves funcions seran realitzades pels propis ciutadans. Per exemple, la criança d’òrfens a les institucions ja no serà necessària, ja que hi hauria prou pares d’acollida que es podrien permetre el luxe de criar diversos fills. O un altre exemple, si tinguéssim UBI, podríem comprar productes respectuosos amb el medi ambient. Podríem centrar-nos en treballar en diferents societats i associacions, resolent diversos problemes.

I, sí, la democràcia podria florir, perquè tindríem prou diners per comprar diaris i revistes, es desenvoluparia un periodisme d’alta qualitat, perquè la premsa no dependria dels grups econòmics i de la publicitat, però la gent que vivia a Letònia els compraria.

UBI també és una qüestió de seguretat nacional. Les persones que ho necessiten tenen més probabilitats de cometre delictes. Les persones en situació de pobresa tenen més probabilitats de seguir trucades extremistes i populistes, estar disposades a votar per diners o alguns beneficis promesos, perden la fe en l’Estat i els mitjans de comunicació i, més aviat, creuen en diverses falses notícies i teories de la conspiració. Per a nosaltres és important que això no passi.

 

Una breu mirada a la història de la renda bàsica

Com s'ha esmentat al lloc https://basicincome.org/history/, la idea de la renda bàsica incondicional va ser articulada per primera vegada per Thomas Spence a finals del segle XVIII i per Joseph Charlier a mitjan segle XIX. La renda bàsica va ser objecte d’un debat nacional temporal a Anglaterra cap al 18 i als Estats Units cap al 19 (introduint també un experiment de renda bàsica com Mincome). Cap al 1920, el debat es va reprendre a Europa occidental i es va estendre lentament, però des del 1970 ha guanyat popularitat a tot el món.

Andrew Yang, el candidat a les eleccions presidencials nord-americanes el 2020, havia proposat la introducció d’una renda bàsica de 1,000 dòlars per a cada ciutadà nord-americà de més de 18 anys que es referís a l’eficiència econòmica com la seva plataforma preelectoral. S'estima que pagar aquesta quantitat als adults als Estats Units podria augmentar l'economia en 2.48 bilions de dòlars i augmentar el PIB un 12.56% en vuit anys.

(https://www.cnbc.com/2017/08/31/1000-per-month-cash-handout-would-grow-the-economy-by-2-point-5-trillion.html).

 

Tanmateix, abans de la idea d’una renda bàsica incondicional, s’ha parlat d’una renda mínima garantida. Es creu que Joannes Ludovicus Vives (1492-1540), un amic íntim i humanista de Thomas More (1478-1535), va ser el primer a defensar la renda bàsica i va desenvolupar un esquema detallat basat tant en consideracions teològiques com pragmàtiques. Es pot veure com l’autèntic pare de la idea d’un sistema de renda mínima gestionat per l’Estat i el precursor de molts sistemes moderns d’ajuda estatal.

En un llibret dedicat a l’alcalde de Bruges el 1526 sota el títol De Subventione Pauperum (Sobre l'assistència als pobres), JL Vives va proposar que es donés al govern municipal la responsabilitat d'assegurar un mínim de subsistència a tots els seus residents, no per motius de justícia, sinó per un exercici més eficaç de la caritat moralment requerida.

Els arguments de Vives van inspirar probablement els líders de la ciutat flamenca de Ypres, ja que pocs anys després va introduir un esquema similar. Va animar a pensar i actuar d’una altra manera per donar suport als pobres. El tractat de Vives és la primera expressió sistemàtica d’una llarga tradició de pensament social i reforma institucional, i mostra simpatia pública. Malgrat les dificultats i els dubtes, els pensadors de l’època van fer de l’assistència pública una funció essencial del govern.

Al seu llibre L'Esprit des Lois (1748), Montesquieu escriu:L’Estat deu a tots els seus ciutadans una subsistència segura, menjar, roba adequada i una forma de vida que no perjudiqui la seva salut".

Aquesta línia de pensament va acabar donant lloc a la creació d’uns sistemes integrals de garantia d’ingressos mínims garantits amb finançament nacional en un nombre creixent de països, i més recentment, a la ingressos de la ciutadania (2019) i d’Espanya ingreso mínim vital (2020).

 


Aquesta informació s'ha preparat amb el suport del "Fons de ciutadans actius", programa de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i del mecanisme de finançament de Noruega. El contingut de la publicació és responsabilitat dels implementadors del projecte “Introducció de la renda bàsica incondicional a tota la UE” a Letònia ”- Associació“ Vecdaugavieši ”; número del projecte: AIF / 202 / R / 31.

https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti/eiropas-pilsonu-iniciativas-beznosacijumu-pamatienakumu-ieviesana-visa-es-aktualizesana-latvija.html

 


Publicat per primera vegada el 10.07.2021 https://www.latviesi.com/jaunumi/kas-ir-eiropas-pilsonu-iniciativa-sakt-beznosacijuma-pamatienakumu-visa-es

Els primers guanys de la rifa UBi4ALL van a França

La guanyadora del primer sorteig del salari del ciutadà organitzada per l’ONG UBI4ALL és Lucie Paulin, una jove francesa que ha acabat els estudis i busca una feina adequada. Des de principis de juliol, rebrà un salari ciutadà de 800 euros mensuals durant l'any. La resta que no ha guanyat aquesta vegada participa automàticament en el següent sorteig, no s’ha de tornar a inscriure.

El formulari d’inscripció s’obrirà per als nous participants el 17 de juny a les https://ubi4all.eu . El mateix portal també té un formulari per fer donacions. La nova loteria tindrà lloc tan bon punt s’hagin recaptat 9,600 euros de les donacions.

Al final del vídeo emès el 16 de juny, Helwig Fenner, el líder del projecte, va demanar a tothom que s’inscrigués a la Iniciativa ciutadana europea per a la introducció incondicional de la renda bàsica als estats membres de la Unió. El https://sign.eci-ubi.eu la iniciativa es pot signar per un any més, fins al 25 de juny de 2022. La Comissió Europea ha ampliat el termini dues vegades, ja que la pandèmia coronària va dificultar significativament la recollida de signatures.

Gairebé 16 mil persones de tota la Unió Europea van participar al primer sorteig de ciutadania europea. Hi havia més grecs (4090), però tenint en compte la població, els participants més actius eren els letons, que eren només uns quants centenars menys que els grecs.

A la imatge: participants en la transmissió de vídeo de la loteria UBI4ALL. Els primers guanyadors dels sorteigs de l’organització alemanya Mein Grundeinkommen comparteixen les seves experiències a la fila central de la dreta i a la fila inferior de l’esquerra. UBI4ALL es va crear seguint l'exemple dels alemanys.

Autor: Jaanus Nurmoja https://www.kodanikupalk.ee/teataja/1068

Més comissió per a la recollida de signatures implementada per la comissió de la UE

LA COMISSIÓ EUROPEA,
Vist el Tractat de Funcionament de la Unió Europea,
Vist el Reglament (UE) 2020/1042 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de juliol de 2020, pel qual s’estableixen mesures temporals sobre els terminis de recollida, la verificació i les fases d’examen previstes al Reglament (UE) 2019/788 sobre la iniciativa dels ciutadans europeus davant del brot COVID-19, i en particular el seu article 1 (2),

 

 

Per aquests motius, es pot concloure que es compleixen les condicions per concedir una pròrroga dels períodes de cobrament en relació amb cinc iniciatives per a les quals el període de cobrament estava en marxa l’5 de maig de 1. Per tant, aquests períodes de cobrament s’haurien d’ampliar tres mesos.

 

Les noves dates de finalització dels períodes de cobrament de les següents iniciatives seran les següents:

 

 • la iniciativa titulada "VOTANTS SENSE FRONTERES, drets polítics complets per als ciutadans de la UE": 11 de juny de 2022;
 • la iniciativa titulada "Iniciar ingressos bàsics incondicionals (UBI) a tota la UE": 25 de juny de 2022;
 • la iniciativa titulada 'Libertà di condividere': 1 d'agost de 2022;
 • la iniciativa titulada "Right to Cure": 1 d'agost de 2022;
 • la iniciativa titulada "Iniciativa de la societat civil per a la prohibició de les pràctiques de vigilància massiva biomètrica": 1 d'agost de 2022;
 • la iniciativa titulada "Cobertes del jardí verd": 1 d'agost de 2022.

 

 

Nova enquesta: ECI desconeguda a la majoria de països europeus

Nova enquesta: els ciutadans encara no coneixen els seus drets de codeterminació en la política de la UE

Una aliança europea de 17 iniciatives i organitzacions ciutadanes europees demana la pròrroga oficial del Dia d'Europa el 9 de maig al "Dia del signe de la UE" per tal de reforçar la participació dels ciutadans en les polítiques de la Unió Europea.

Amb un nivell de consciència del 2.4%, la Iniciativa Ciutadana Europea (IEC) com a instrument de codeterminació política a la Unió Europea és gairebé desconeguda per la població, segons una enquesta representativa actual de YouGov a Alemanya, Itàlia, Finlàndia i Portugal.

Si s’obtenen un milió de signatures vàlides a tota la UE, els ciutadans poden presentar les seves propostes de noves lleis directament tant al Parlament de la UE com a la Comissió de la UE. A més de la vista, ambdues institucions estan obligades a presentar una declaració per escrit. Això el fa molt més eficaç que, per exemple, una petició al Bundestag.

Una ICE ha de ser registrada per un grup de com a mínim set organitzadors a tota la UE. La recollida de signatures està limitada a un any, també és possible en línia i ha de complir un quòrum mínim en almenys set estats de la UE.

"També cal que hi hagi prou suport financer per a les iniciatives ciutadanes europees en matèria d'infraestructures i suport professional. Els ciutadans no ho poden fer voluntàriament si no hi ha una gran organització al darrere ” explica Ronald Blaschke de l'equip organitzador de la UE d'ECI UBI i coordinador d'Alemanya.

Des de la seva introducció el 2012, només sis (de les 78 vermelles) iniciatives ciutadanes europees han estat capaces d’eliminar els obstacles més importants. "Si la Comissió de la UE es pren seriosament les oportunitats de participació de la gent, ha de prendre mesures molt més fortes per garantir la implementació amb èxit i sensibilitzar la ICE com a instrument eficaç de codeterminació política a la UE" reclama Klaus Sambor a Àustria, un dels iniciadors de la ICE en curs d’ingressos bàsics incondicionals (UBI) en curs a tota la UE, que ha recollit unes 117,000 signatures des del setembre del 2020.

L’aliança a tota la UE, que com a mesura immediata demana l’establiment del 9 de maig com a “Dia del signe de la UE”, consta de: Ingressos bàsics incondicionals de l’ECI a tota la UE, ECI StopGlobalWarming, Votants sense fronteres de l’ECI, Llibertat de compartir de l’ECI, ECI Save Bees and Farmers, ECI Reclaim Your Face, així com altres 11 organitzacions de la societat civil de la UE.

www.eusignday.eu

accessori YouGovSurvey: resum

Per a la Iniciativa ciutadana europea (ECI) per a ingressos bàsics incondicionals (UBI) a la UE, tenim bones notícies: la Comissió de la UE ha ampliat el termini de recollida de signatures de la nostra ECI en 3 mesos.

Això significa que la signatura de l'iniciativa finalitzarà el 25 de desembre. 2021

El motiu d’això ve donat per la situació Corona, on no és tan fàcil entrar en contacte públic amb persones per donar-los a conèixer la nostra ECI.

La iniciativa ciutadana europea per a ingressos bàsics incondicionals és l'única que la UE ha registrat per a la UBI. És l'únic que també té conseqüències legals concretes determinades legalment, quan l'ECI té èxit.

 

Compartir imatges a les xarxes socials és de gran ajuda

Si teniu idees per a imatges o voleu que es tradueixi un text amb imatges, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de formulari de contacte.

Totes les imatges les ha fet el nostre equip a canva.com. Llegir el Acord de llicència de mitjans gratuïts per a dissenys de Canva.

Els logotips ECI-UBI (2013/2020) estan disponibles per al seu ús a CC BY-SA Attribution + ShareAlike

Logotip ECI-UBI 2020/2021

Només uns dies abans de començar!

Gairebé tots els països d'Europa estan preparats per a l'inici de la iniciativa ciutadana europea. Alguns països han desenvolupat un lloc web nacional amb informació addicional sobre la iniciativa i la renda bàsica.


Per exemple
Els alemanys han creat un lloc fantàstic amb molta informació:  ebi-grundeinkommen.de

"Pour les gens Francophone", es fa un vídeo amb aquest propòsit: El Poble

Creieu que les traduccions no es fan correctament?

Algunes reaccions dels visitants tenen a veure amb les males traduccions de les nostres pàgines web natives en anglès. No són automàticament de Google Translate. Som capaços de corregir les traduccions. Podeu ajudar-vos amb l’edició d’aquestes pàgines contactant amb el vostre coordinador nacional o administrador web a través de el nostre formulari de contacte.

Tenim un programa especial per editar l'idioma de les pàgines en línia.

Ja vau signar l’ECI-UBI i us heu convertit en un dels milions?

%d bloggers com aquesta: